Cleandax sätter miljön i fokus
Kvalitén får du på köpet!

 

Miljöarbete

 

Cleandax & Service i Västra Sverige AB arbetar Endast med miljömärkta produkter i vår städning i den mån det finns ett miljövänligt alternativ att tillgå.

 

I de fall där det inte finns motsvarande produkt med miljömärkning att tillgå försöker vi i första hand att hitta andra sätt att arbeta på och Endast i de fall där det inte är möjligt att få fram ett likvärdigt resultat använder vi icke miljövänlig produkt.

 

Vår policy är att använda miljötänk i vårt dagliga arbete hos kund, vi förmedlar tydligt till alla våra medarbetare hur viktigt det är att värna om vår miljö.

 

Vi stannar inte här utan fortsäter att utvecklas tillsammans med Er, våra kunder!